ONEPan strävar efter att omvandla avfall till nya resurser och de är övertygade om att en cirkulär affärsmodell är vägen framåt. Deras vision är högkvalitativa köksredskap tillsammans med ett tydligt engagemang för hållbarhetsfrågor och återbruk. De använder sig av återbruk, upcycling och återanvändning för att minska vårt klimatavtryck.