Vi på Jalo Helsinki vill att folk ska bli glada av sina brandsäkerhetsprodukter och låta dessa viktiga vardagliga föremål finna sin väg in i så många hem som möjligt. Säkerhet kan vara vackert. En vacker brandsäkerhets produkt har ingen anledning att vara dold eller utom synhåll. En säkerhets produkt kan vara lika elegant och locka beundrande ögon som vilken annan designad produkt.